Zahajujeme sportovní kroužek pro všechny

Zveřejněno 10.09.2018 16:08:00 | redakce
Zároveň se zahájením nového školního roku zahajujeme v Junioru nový sportovní kroužek, který je zaměřen na pohybový rozvoj nejmenších dětí.

Jedná se kroužek Pohybových her pro holky a kluky od čtyř let. Cílem je všeobecný rozvoj pohybové gramotnosti. Náplní bude rozvoj základních pohybových dovedností s prvky atletiky, gymnastiky a pohybových her. To vše pod vedením kvalifikovaných lektorů. Tréninkové jednotky budou probíhat v souladu s Metodickým pokynem pro činnost Centra pohybové gramotnosti Akademie Rinosport, která celý systém pohybové průpravy zastřešuje. SK Junior Teplice je od srpna Centrem pohybové gramotnosti, to mj. znamená, že disponuje certifikovanými lektory, kteří jsou odbornými garanty programu. Sportovní kroužek bude probíhat každý pátek odpoledne od 15.30 v tělocvičně ZŠ Edisonova.